Välkommen till Vasa stads elektroniska ärendehantering inom småbarnspedagogik !

Minimera
Här kan du fylla i ansökan till småbarnspedagogik, göra en servicesedel ansökan till privat daghem eller anmäla ditt barn till förskoleundervisning

Ansökan är i kraft ett år räknat från inlämningsdagen. 

Här kan du fylla i ansökan till klubbverksamhet inom öppet daghem (3-5 år). 

Med hjälp av avgiftsräknaren får du en uppskattning om den kommande klientavgiften inom småbarnspedagogik. 

Ta i beaktade att om ni gör flera ansökningar av samma typ, kommer endast den sista ansökningen blir kvar i vårt datasystem. 

Mer information ges vid behov av småbarnsfostrans servicehandledning tel 06 325 2552. 

Dina uppgifter sparas i småbarnspedagogikens klientdatasystem. Registerbeskrivningen för småbarnspedagogikens finns till påseende elektroniskt på småbarnspegagogikens internetsidor.

Före du fyller i ansökan, läs instruktionerna som finns på varje sida av ansökningen när du klickar på ?- tecknet.

 

Vad vill du göra?

Minimera


Close Help