Helptext for Fee Calculation

UPPGIFTER FÖR AVGIFTSKALKYLERING

Familjestorleken

Till familjen hör
och dessutom barn under 18 år av vilka
är i behov av dagvård

Familjens inkomster

Genomsnittliga bruttoinkomster i månad euro

Beräknad avgift

Heldagsvård Halvdagsvård
Avgift för det yngsta barnet
Avgift för det näst yngsta barnet
Avgift för varje övrigt barn
Avgifter totalt
Close Help