Välkommen att fylla i ansökan till klubbverksamhet (3-5 år) inom öppet daghem. 

Klicka "Gör din ansökan" för att fortsätta. 

För närmare information om ifyllning av blanketten tryck på tangenten med ett frågetecken på. Information om klubb verksamhet samt kontaktuppgifter finns på stadens sida under småbarnspedagogiken. 

 Ansökningstiden till klubbverksamheten för verksamhetsperioden 2021-2022 är under tiden 28.4.-14.5.2021, men ansökningar kan också lämnas in året runt. Ansökan till klubbarna är i kraft t.o.m. 31.5.2022. 

Om det finns lediga platser kan barnet börja klubben mitt i verksamhetsperioden. 

 Close Help